پله گرد متن جایگزین

پروژه شهرک ویلایی کرج

مکان: کرج شهرک ناز میدان بیمارستان
کارفرما: مهندس محمودی

 

توضیحات :