پروژه نرده و درب طرح دار

مکان : پروژه ساختمانی مهرشهر کرج
کارفرما :
سال اجرا : 1400
توضیحات پروژه :